Miben segíthetünk?

Önkéntes tűzoltók

Önkéntes tűzoltók

 

Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Pilisvörösvárért emlékérem  (1997)

Elérhetőség:
Cím: Fő tér 1.
Webvorosvartuzi.hu
E-mailtuzi@vorosvartuzi.hu
Telefon: 105
Aktuális hírekfacebook.com/vorosvartuzi

Az Egyesület 1908-ban alakult. Alapítója György György volt. A megalapítás célja, hogy a tűzoltók tevékenyen vegyenek részt a tűz elleni védekezésben, a köztulajdon és Pilisvörösvár polgárainak vagyonvédelmében. A megalakuláskor kitűzött cél máig sem változott. Most is ez vezérli a tagok munkáját.

A múlt több kitűnő embert adott Pilisvörösváron a tűzoltóságnak. Olyanokat, mint az alapító György György, Szatmári Zoltán, id. Fuchs István, Ceglédi Zoltán, Schäfferstein- György, Czikány László és még sokáig lehetne sorolni. Ilyenek még a most is köztünk élő Denk Ferenc, Spányik Ignác, Scheller József és Zelenai János. Nem szabad megfeledkezni azokról az elődökről sem, akik egészségi vagy egyéb okok miatt már nem tudták vállalni a tűzoltással járó feladatokat. Az Önkormányzat nevében megköszönöm munkájukat.

A ma is működő Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1996. február 23-a óta új célokért, új utakon dolgozik. Akkor azt határozták el, hogy olyan tűzoltóságot hoznak létre Pilis-vörösvár, amely megfelel a mai követelményeknek. Minden tagnak meg kell szervezni a beosztásához szükséges szakmai tanfolyamot. Ma a korszerű tüzek mellett jól képzett, a tűzoltótechnikát ismerő tűzoltókra van szükség, akik mesterei a tűzoltó szakmának. A jelenlegi állományukban 1 fő egyetemi, 3 fő főiskolai, 3 fő középiskolai és 6 fő szakmunkás végzettségű. Nyugdíjasaik is szakmunkások, pártoló tagjaik felsőfokú végzettségűek.

5 fő ifjúsági tűzoltójuk van, mind az 5 fő intézményekben tanul. Szakmai téren 6 fő végezte el a 6 hetes alapfokú tanfolyamot, 2 fő parancsnoki beiskolázása megtörtént. A korábbi évek során 2 fő szerzett a tűzbiztonsággal kapcsolatos oklevelet. Egyesületükben 2 fő teljesít polgári katonai szolgálatot. Bevethető vonulós létszámuk: 10 fő. Összlétszám: 21 fő. 

Tűzoltóink felszereltsége az elvárásoknak megfelel. Rendelkeznek: 3 db tűzoltó gépkocsival, teljesen felszerelve, 1 db VW kiskocsival, 8 db légzőkészülékkel és 2 db álarccal, gyakorló- és védőruházattal, kiépített hírrendszerrel, állandó ügyelettel és megfelelő bázishellyel. Ami még sajnos nincs: a műszaki mentésekhez hiányzik 1 db feszítő-vágó berendezés.

1993-tól követve a kivonulások és bevetések számát az alábbi eredményekről tudnak számot adni:

1993-ban tűzesethez = 17 kivonulás, egyéb = 20, össz. = 37
1994-ben tűzesethez = 25 kivonulás, egyéb = 18, össz. = 43
1995-ben tűzesethez = 23 kivonulás, egyéb = 21, össz. = 44
1996-ban tűzesethez = 59 kivonulás, egyéb = 29, össz. = 80
1997-ben tűzesethez = 60 kivonulás, egyéb = 20, össz. = 80

Munkájukat a bevetések során megismerték a felsőbb tűzoltó- és belügyi szervek. A piliscsabai buszrobbantásnál nyújtott segítségért Pest Megyei dicséretben részesültek. A GRAND-ÁCS Kft. solymári telephelyén végzett munkáért a Buda-pesti Tűzoltó Parancsnokság és a Pest Megyei Tűzoltó Parancsnokság elismerését kapták meg. Piliscsabán végzett ügyeleti és helyszínbiztosításért Kuncze Gábor belügyminiszter úrtól kaptak elismerő írást.

Pilisvörösvár intézmények vezetői és a vállalkozók köszönték meg munkájukat. Jó kapcsolatot építettek ki a Pomázi Tűzoltósággal, melyet együtt-működési megállapodásban rögzítettek. A pilisi régión belül riasztásra és kérésre részt vettek a tűzoltásokban Tinnyén, Pilisjászfalun, Piliscsabán, Pilisszentivánon, Pilisszent-kereszten, Pilisszántón, Pilisborosjenőn, Csobánkán és Solymáron. A kiemelt egyéni teljesítményért 1 fő részesült a Budapesti Tűzoltó-parancsnokság által adományozott oklevélben és pénzjutalomban.

Hogy tűzoltóink ilyen eredményeket tudtak elérni, ez köszönhető a tagság megfelelő hozzáállásának és mindazoknak, akik a működéshez biztosították a megfelelő anyagiakat és a társadalmi munkát. A Vörösvár Újságban az elnök úr már megköszönte, de az Önkormányzat részéről én is köszönöm.

Pilisvörösvár Önkormányzata az elmondottak alapján javasolta a Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére a "Pilisvörösvárért" emlékérem adományozását, melyet most szeretnék átadni Pfeiffer Ferenc elnökhelyettes úrnak.

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []