Miben segíthetünk?

dr. Hidas István (2013)

dr. Hidas István (2013)

háziorvos

Dr. Hidas István 1938. augusztus 6-án született Pilisvörösváron, egy hatgyermekes sváb család idősebb fiaként. Édesanyja Steckl Erzsébet, édesapja néhai Hidas/Herbszt György, a kiváló zenetanár, a Német Nemzetiségi Táncegyüttes alapítója és 25 éven át vezetője, városunk díszpolgára.

Hidas István általános iskolai tanulmányait Pilisvörösváron végezte, majd az óbudai Árpád Gimnáziumban érettségizett. Tanulmányait a Budapesti Orvostudományi Egyetemen folytatta. Harmadikos korától a tanulás mellett dolgozott is. 1962-ben summa cum laude minősítéssel végzett az egyetemen. Ugyanebben az évben megnősült: az egyik akkori vörösvári háziorvos lányát, Drozdy Évát vette feleségül.

Az egyetem elvégzése után első állása az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézetében (KOKI) volt. Két év múlva állást kapott itthon, a szülőfalujában: 1964. augusztus 1-től dolgozik Pilisvörösváron, mint háziorvos. Betegei hamar megszerették a kedves, barátságos, az egyszerű emberek nyelvén is jól értő, őket jól ismerő doktor urat, aki a Bányatelepen, egy szolgálati lakásban lakott, a fokozatosan 5 tagúra bővülő családjával. 1972-ben felépítette saját családi házát a Nagyváradi utcában. 1975-ben szakvizsgázott általános orvostanból.

A ’70-es években a mai Sikari Patika helyén működő egykori rendelő volt a munkahelye. 1981-ben átadták a mai Szakorvosi Rendelőt, ahol a háziorvosok – akkor “körzeti orvosok” – is helyet kaptak. Azóta – több mint 30 éve – Doktor úr itt dolgozik. Áldozatos, önzetlen, hivatásszeretettel végzett munkájáért sokan tisztelik és szeretik. Ma, 75 évesen is bejár a rendelőbe, s hetente egyszer, csütörtök délután még ma is rendel, s a rendelésre ma is ugyanúgy szívvel-lélekkel készül, mint ifjú korában.

Háziorvosi munkája mellett Dr. Hidas István hosszú éveken át aktívan tevékenykedett a Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesületében, melynek örökös elnöke lett, valamint a Magyar Orvosi Kamarában, melynek jó ideig vezetőségi tagja is volt. 1996 óta a Medicus Universalis c. orvosi szakfolyóirat főszerkesztője. Tudományos előadásokat tartott, több nemzetközi kongresszuson vett részt, többször képviselte országunkat nemzetközi szinten.

Munkáját több alkalommal hivatalos elismerésben is részesítették, melyek a következők:

 • 1977: megyei főorvosi dicséret
 • 1982: a Minisztertanács “Kiváló Munkáért” kitüntető jelvénye
 • 1985: HEIM Emlékérem (NDK-Magyarország)
 • 1987: Purkinje Emlékérem (Csehszlovák Orvos-társaság)
 • 1987: Medicus Anonymus Emlékérem
 • 1988: Munka Érdemrend ezüst fokozata
 • 1990: az Olasz Orvos-társaság Emlékérme (nemzetközi kapcsolatok)
 • 1998: Magyar Köztársaság Arany Érdemrendkeresztje
 • 1998: “Pilisvörösvárért” emlékérem
 • 2000: Arányi Lajos Emlékérem (oktatási és tudományos munka)
 • 2000: Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szöv. díszoklevele
 • 2002: Andor Miklós-díj (oktatási és tudományos munka)
 • 2002: Országos Alapellátási Int. főigazgatói dicsérő oklevél
 • 2005: Családorvos Kutatók Országos Szervezetének életműdíja
 • 2012: MÁOTE elismerő oklevél
 • 2013: SOTE Családorvosi Tanszék elismerő oklevél (oktatói tevékenység)
 • 2013: Országos Alapellátási Int. főigazgatói dicsérő oklevél (szakértői munka)

Doktor úr mindig részt vett, s mai is aktívan részt vesz a város közösségi életében is. Feleségével gyakran látogatnak el a különböző városi rendezvényekre, hangversenyekre, ünnepségekre. Gyermekkora óta aktív tagja a katolikus egyházközségnek, egész életében példás keresztény életet élt.

Hivatása gyakorlása és közéleti tevékenysége mellett Hidas doktor úr példás családi életet él. Felségével, Drozdy Évával három gyermeket neveltek fel, akik eddig hét unokával ajándékozták meg őket. Tavaly, 2012-ben ünnepelték 50. házassági évfordulójukat. Gyermekeik is követik a szülők példáját: Péter folytatja édesapja hivatását, elismert sebész, s emellett éveken át volt a Pilis Cross Country Club (PCCC) hegyikerékpáros egyesület elnöke. Krisztina – férjével együtt – idegenvezetőként dolgozik. Ildikó a Friedrich Schiller Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium tanára, korábban éveken át a Vörösvári Újság nemzetiségi rovatának szerkesztőjeként is tevékenykedett.

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/1993. (III. 4.) önkormányzat rendeletében biztosított jogkörében eljárva Dr. Hidas István nyugalmazott háziorvosnak öt évtizeden át szívvel-lélekkel, nagy hivatástudattal végzett áldozatos gyógyító munkája, példamutató családi élete, valamint a település közösségi életében való aktív, építő részvétele elismeréseként Pilisvörösvár Város Díszpolgára címet adományoz.

Pilisvörösvár, 2013. október 23.

Frissítés  2021. június 3.:

Elhunyt Dr. Hidas István, városunk díszpolgára
https://pilisvorosvar.hu/aktualis/vorosvari-hirek/1/878-elhunyt-dr-hidas-istvan-varosunk-diszpolgara
https://pilisvorosvar.hu/aktualis/vorosvari-hirek/20/884-elment

 

 

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []