Miben segíthetünk?

Közeledik a parlagfű szezon - komoly bírságra is számíthat, aki nem mentesíti ingatlanját

Közeledik a parlagfű szezon - komoly bírságra is számíthat, aki nem mentesíti ingatlanját
2022. július 6.

Közeledik a parlagfű szezon, ezért nagyon fontos, hogy mindenki elvégezze a szükséges mentesítést kertjében, telkén vagy földterületén, hogy ettől a fokozottan allergén gyomnövénytől megszabadítsuk környezetünket.

A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegészségügyi és gazdasági károsító hatása igen jelentős. A gyomnövény elleni védekezés elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége. A hatóságok feladata, hogy - amennyiben a tulajdonos/földhasználó nem tesz eleget a kötelezettségének a mulasztók költségén elrendelik az úgynevezett közérdekű védekezést, emellett növényvédelmi bírságot szabnak ki.

A vonatkozó törvény és jogszabály kimondja: A földhasználó és a termelő köteles védekezni a parlagfű ellen: köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább virágbimbós állapotú parlagfűvel fertőzött, akkor közérdekű védekezést kell elrendelni.

A közérdekű védekezést belterületen a jegyző, külterületen, a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya rendeli el.

A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést az általa megbízott vállalkozók végzik. A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket az ügyfélnek kell megfizetnie.

Ha a parlagfű elleni közérdekű védekezést kultúrnövény károsodása nélkül nem lehet elvégezni, a parlagfű elleni közérdekű védekezés abban az esetben rendelhető el, ha a parlagfűvel való felületi borítottság a 30%-ot meghaladja.

A növényvédelmi bírság kiszabására a növény- és talajvédelmi hatóság jogosult, ezért a közérdekű védekezés elrendelését követően a jegyző az ügyben keletkezett iratokat továbbítja az eljárásra jogosult hatóságnak. A növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága. A bírság mértéke belterületen és külterületen is egyaránt 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjed.

Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mentesítés minden állampolgár közös érdeke, és eredményt csak összefogással, illetve közös felelősségvállalással érhetünk el, kérem, tegyenek eleget e fenti jogszabályi kötelezettségüknek. Ugyanakkor szükséges figyelemmel lenni arra is, hogy nem elegendő az, hogy valaki lekaszálta a szennyezett földterületet, azt tiszta, parlagfű-mentes állapotban a vegetációs időszak végéig meg kell őrizni.

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []