Miben segíthetünk?

Jól gazdálkodott a város - rekordösszegű, 2,5 milliárd forintos pénzvagyonnal zárta az elmúlt évet Pilisvörösvár

Jól gazdálkodott a város - rekordösszegű, 2,5 milliárd forintos pénzvagyonnal zárta az elmúlt évet Pilisvörösvár
2023. május 23.
Áprilisi ülésén fogadta el Pilisvörösvár képviselő-testülete a 2022-es év zárszámadását, melyből kiderül, mennyi pénzből tud idén gazdálkodni a város. A részletekről Strack Bernadett alpolgármestert kérdeztük.

Elkészült a 2022-es év zárszámadása

Ismét elérkeztünk az önkormányzati munka legfontosabb pillanatához, a zárszámadáshoz, amikor kiderül, mennyire jó gazdái a városnak. Jó gazdái voltak a városnak?

Az elmúlt évben sem volt hiány a nehezítő körülményekből, de azt gondolom, hogy mindezek ellenére jó gazdái voltunk a városnak. Nézetem szerint nincs lehetetlen, csak tehetetlen, mindig abból a helyzetből kell kihozni a maximumot, amiben éppen vagyunk. Örülök, hogy a könyvvizsgáló minősítése szerint is megalapozott tervezéssel kiegyensúlyozott, stabil gazdálkodású költségvetési évet zárt a város, ami ráadásul még vagyongyarapodást is eredményezett. A takarékos gazdálkodás – amelyre egyébként is minden évben nagyon odafigyelünk – tavaly még nagyobb fókuszt kapott a Sberbank és az energiahelyzet miatt. Ebből kifolyólag nagyon sok olyan intézkedést kellett bevezetnünk, ami normál helyzetben nem került volna elő, de itt is igyekeztünk mindenben a jót meglátni és pozitívan előre tekinteni. Ezekből a változtatásokból aztán többet meg is tartottunk, mivel jól működtek és a későbbiekben is a jó irányba mozdíthatják majd el a város üzemeltetését.

Mit jelent mindez számokban?

A számokat nézve zárszámadásunk kiadási oldala alulteljesült, a bevételi oldal pedig egy minimális túlteljesítéssel a tervek szerint alakult, azt gondolom, felelős tervezés mellett így is kell lennie. Ha az egyes tételeket külön-külön nézzük, bizonyos sorok erős többletet mutatnak – ilyenek voltak például az adóbevételeink –, ugyanakkor bizonyos tételek alacsonyabbak lettek a tervezettnél, ennek elsősorban a Sberbank-csődből adódó ideiglenes pénzvesztés az oka. Az 1. táblázatból látható, hogy a város összmaradványa 2 milliárd 504 millió forint, ami igen magasnak mondható, még az előző év rekordösszegnél is magasabb értéket jelent. A maradvány két részből tevődik össze: az elkölthető és a kötelezettséggel terhelt részből. Ez utóbbi összeget – tehát a kötelezettségekkel terhelt részt – már a korábbi évben konkrét beruházásokra lekötöttük, de csak az idei évben teljesülhet a kivitelezés. Ennek oka részben az, hogy vagyonunk ideiglenes elvesztése alatt – mintegy kilenc hónapig – gyakorlatilag nem tudtunk költeni. Az elkölthető maradványunk egyik eleme az intézményi rész, ami 53 millió forint (ez konkrétan a szakrendelőhöz köthető), másik pedig az önkormányzati rész, ami 738 millió forintot jelent. A beruházásokra ezt az összeget tudjuk majd felhasználni. Azt gondolom, hogy ezek a kiemelkedő értékek önmagukért beszélnek. Az idei évtől nem várunk ilyen magas eredményeket, mivel a fenntartási és működési költségek nagyon megemelkedtek, ahogy ezt a lakosság saját háztartásán is érezheti, de természetesen mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy most is kihozzuk a maximumot a város gazdálkodásából. A 2. táblázat már az összmaradvány évenkénti alakulását mutatja.

Látható, hogy 2019-ben 182 milliós maradvánnyal vettük át a várost, melynek igen nagy része, mintegy 110 millió forint ingatlaneladásokból származott. Büszkeséggel tölt el, hogy a város vezetését ellátó TEVÖ az elért maradványt soha nem a vagyon értékesítéséből érte el. Mi a vagyon gyarapítására törekszünk, és nem a vagyon felélésére, ez ugyanis egy véges folyamat. Ha folyamatosan az ingatlanjaink értékesítéséből fedezzük a beruházások költségét, akkor egy idő után nem lesz mit eladni, és így fejleszteni sem lehet tovább. Fontos még azt is látni a számok mögött, hogy 2020-tól a gépjárműadót elvették az önkormányzatoktól. Ha az a pénz továbbra is itt marad, akkor még további növekedést tudtunk volna elérni. A rekorderedményt tehát jó gazdálkodással, ingatlaneladások és a gépjárműadóból származó bevétel nélkül is sikerült elérnünk. Még annyit tennék hozzá az eredményekhez, hogy a folyamatos jó mutatók nemcsak bennünket dicsérnek, hanem a hivatali hátteret is, a kollégákat, akik nap mint nap segítik a munkánkat. Különös köszönet illeti jegyző asszonyt, aki mindezt koordinálja.

Mire tervezik fordítani a megtakarításokat?

Mindig igyekszünk óvatosan bánni az ígéretekkel, csak akkor szeretünk konkrétumokról beszélni, amikor egy-egy projektnél már látható, hogy az biztosan megvalósítható. Mindaddig a maradványból egy fejlesztési, beruházási tartalékot képzünk. Előfordulnak olyan helyzetek, ahogy idén is, amikor ebből az összegből működésre is kell fordítani, tehát valójában nem az egész keret áll rendelkezésre a fejlesztések és beruházások megvalósítására, és még év közben is változhat, ezért konkrétumokról a tervezésnél még nem beszélünk.

Az előző városvezetés más gyakorlatot alkalmazott ezzel kapcsolatban, ami miatt kritikával is illetnek. Abban az időszakban mindjárt az év elején konkrét beruházásokra és fejlesztésekre címkézték a maradványt. Mi viszont sokkal megfontoltabb, felelősségteljesebb megoldásnak tartjuk azt, ha nem ígérünk fölöslegesen, és csak akkor jelentjük be a fejlesztéseket, ha azok valóban megvalósíthatóak. Az előző gyakorlattal kapcsolatban sajnos adódtak is problémák, amit az előző ciklusból rajtunk kértek számon a lakosok, gondoljunk csak az Őrhegy utca folytatásának aszfaltozására, ahol előre látható volt, hogy a rendezetlen telekhatárok és a közműfejlesztés hiányosságai miatt nem lehet majd záros határidőn belül kivitelezni a beruházást, ennek ellenére szerepelt a 2018-as beruházások között. Nálunk, amikor megvalósíthatóvá válik egy-egy projekt, akkor a bejelentést követően a tartalékból lehívható a hozzá kapcsolódó költség is. Két konkrét közelmúltbéli példával szemléltetve: a Tó dűlőben a záportározó, illetve a Szabadság utcai fedett árokrendszer és parkolórendszer kialakításának közbeszerzését már el is indítottuk az áprilisi képviselő-testületi ülés jóváhagyó határozatát követően. Emellett természetesen még számos terv és elképzelés van, ami előkészítés alatt áll, ezekről folyamatosan adunk majd tájékoztatást, amint megvalósíthatóvá válnak. Ízelítőül néhány elképzelést azért szeretnék megosztani az olvasókkal.

Elsőként említeném a közvilágítás LED-esítését, ami már nem is elképzelés, hanem konkrétum. A kormányengedélyt megkaptuk, így a beruházás május közepén indul majd szakaszosan a városban. Ahol elvégzik a fejlesztést, ott minden lámpát visszakapcsolnak, így várhatóan június végére Pilisvörösvár teljes területén ismét minden világítótest működik majd. Addig is kérjük még a lakosság türelmét. A városban található buszmegállók nagyon rossz állapotban vannak, ezek cseréjét tervezzük. A tavakhoz egy vizesblokkot szeretnénk kitelepíteni, hogy a környezet infrastruktúrájának fejlesztésével az ide látogatók kulturáltabb környezetben tölthessék el szabadidejüket. Úgy gondoljuk, hogy a játszótereinkre is ráfér a fejlesztés. A temetőben szintén tervezünk többféle munkálatot, zajlik a szóróparcella előkészítése, emellett a ravatalozó épületét is szeretnénk megújítani az idén. Ezen kívül újabb utak aszfaltozását tervezzük, illetve további járdaépítést is. Itt emelném ki a Kápolna utca végét, ahol a vasúthoz a gyalogjárdát még ebben az évben szeretnénk elkészíteni. Ezzel kapcsolatban az egyeztetés végén járunk, és úgy tűnik, minden engedély meglesz hozzá. A szakrendelőben pedig zajlik az előkészület egy nappali fektető kialakítására, hogy a vörösváriaknak a jövőben infúziós kezelés miatt ne kelljen Budapestre járniuk. Mindezeken kívül számos tervezés van folyamatban, amelyek az elkövetkezendő évek fejlesztéseit alapozzák meg. Érdemes tudni, hogy a beruházások előkészítésének ezen része is nagyon költséges, sok esetben akár a tízmilliós nagyságrendet is eléri. Ilyen tervezési szakaszban vagyunk a például a Dózsa György utcai parkoló és a járdarendszer kialakításával. Előkészület alatt van a szakrendelő bővítésénekterveztetése is. Szeretnénk emellett a városi főzőkonyhát új, nagyobb helyre költöztetni, és jobban kihasználni az étkeztetésben rejlő lehetőségeket.

Tavaly óriási eredménynek számított a kemping területének megszerzése, idén pedig a hasznosítására vonatkozó koncepciótervet is szeretnénk elkészíteni. Tervekben tehát nincs hiány.

• Mik a hírek a pályázatokkal kapcsolatban? Vannak aktuális fejlemények?

Sajnos az elmúlt időszakban jóval kevesebb az elérhető pályázat, mint a korábbi években. A Belügyminisztériumnál például minden év elején lehetett pályázni fejlesztések megvalósítására, ennek keretében tudtunk a városban több helyszínen járdákat építeni az elmúlt két esztendőben. Ez a lehetőség azonban az idén már nem volt elérhető. Óriási eredmény volt tavaly a TOP Plusz pályázaton elnyert 3,5 milliárd forint, ám augusztus végén jött a lesújtó hír, hogy Pilisvörösvár mégsem kapja meg a korábban odaítélt összeget, mivel városunkat – tizenegy Pest megyei településsel együtt – kivették a kiemelt városok kategóriájából. A pályázat bírálatában részt vevő, Pest megyei képviselőkkel áprilisban egyeztettünk legutóbb, ahol elmondták, hogy nyár végénél előbb valószínűleg nem jelennek meg új pályázatok. Ugyanakkor természetesen startra készen állunk, a pályázati előkészületi munkálatok folyamatosan zajlanak a hivatalban, így ha bármikor megjelennek a kiírások, mi azonnal tudunk indulni.

Örömhír viszont, hogy sikeres volt az Aktív Magyarország Program keretében gördeszka park létesítésére januárban benyújtott pályázatunk, melyről a napokban kaptuk meg az értesítést. Így a tavaly létesült pumptrack pálya mellé most a gördeszka pályát is meg tudjuk építeni. A lehetőségeket tehát megragadjuk, és amint bármilyen pályázatot kiírnak, mi indulni fogunk rajta.

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []