Miben segíthetünk?

Ingatlanügyek, tűzoltóink támogatása és közmeghallgatás - Interjú dr. Fetter Ádám polgármesterrel

Ingatlanügyek, tűzoltóink támogatása és közmeghallgatás - Interjú dr. Fetter Ádám polgármesterrel
2024. május 21.

• Egy Puskin utcai ingatlan megvásárlásáról döntött a képviselő-testület az áprilisi ülésen, zárt ajtók mögött tárgyaltak erről. Melyik ingatlanról van szó?

A képviselő-testület április 19-i zárt ülésén döntött a Puskin utca 10/a szám alatti ingatlan megvásárlásáról.

 • Milyen hasznosítási céllal vásárolja meg a város? 

Az önkormányzat hosszabb távú célkitűzései között szerepel egy, a Fő tér és a Templom tér összekötését szolgáló, gyalogos „passzázs” kialakítása, melynek megvalósításához pár telek, többek közt ez utóbbi megvételére is szükség volt. Az évek során néhány ingatlant már sikerült megvásárolni. Ezekre az ingatlanokra a Helyi Építési Szabályzatban is elővásárlási jog került bejegyzésre. 

• Vannak-e már konkrétabb elképzelések?

Konkrét elképzelésekről majd csak valamennyi ingatlan megszerzését követően lesz érdemes gondolkodni. 

• Tervben van a Szabadság utca 21. szám alatti épületegyüttes tetőfelújítása. Abban az épületben működik egyrészt a gimnázium, másrészt a zeneiskola. Kié az épület, illetve az ingatlan?

Az ingatlanon található gimnázium, kollégium és tornaterem épületegység a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata, az ezeken kívüli további épületrészek, a főzőkonyha, az étterem, a zeneiskola és a rendezvényterem (színházterem) az önkormányzat tulajdonát képezik. 

• Miért van szükség a felújításra? 

Az eddigi részleges felújítások ellenére elengedhetetlen a színházterem teljes tetőfelújítása, mivel a tetőhéjalás elöregedett.

• Nem egyértelmű, hogy ilyen esetben kinek a feladata a felújítás. Milyen konstrukcióban gondolkodnak? 

Tekintettel arra, hogy a színháztermet mind az önkormányzat, mind a gimnázium közösen használja, így a tető felújítását is közösen végezzük, függetlenül attól, hogy az önkormányzati tulajdonban van. A beruházás a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatával közös pénzügyi finanszírozásban valósulhat meg.

• Milyen ütemezésre lehet számítani? És  marad-e még felújítandó része az épületnek (illetve a tetőnek)?

A tervek szerint két év áll rendelkezésre a felújítás megvalósítására, így 2026-ig kell befejezni. A cél mindenképpen az, hogy minél előbb megvalósulhasson a beruházás. Emellett felújításra vár még a tornaterem és az aula feletti tetőhéjalás is.

• Az önkéntes tűzoltók számára támogatást biztosít az önkormányzat védőruházat vásárlására. Pfeiffer Ferenc elmondta, hogy az ezekhez szükséges összeget nem tudják kigazdálkodni a szűkre szabott költségvetésükből. Hogyan, mivel támogatja a város az egyesület működését?

Közös célunk és érdekünk, hogy a városunk biztonságos legyen minden lakója számára, az egészen piciktől a legidősebbekig. Ennek érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a közbiztonságra, amelynek alapjait polgárőrségünk biztosítja. Hasonló tisztelettel adózunk önkéntes tűzoltóink munkája iránt, akik fáradhatatlanul dolgoznak a város biztonságáért. Éppen ezért az elmúlt közel 5 évben számos beruházást eszközöltünk az egyesület támogatására, többek között egy Mercedes tűzoltóautóval is gazdagodott a flottájuk. Az önkormányzat minden évben támogatja a civil szervezeteket, ezen belül az idei évben 7 millió forinttal járultunk hozzá a tűzoltó-egyesület működéséhez. Mindezeken felül a csapat 4 új hölgytagja részére biztosítottuk az új, korszerű védőruházatot, melynek összege 2,3 millió forint volt. 

• Van olyan hely az országban, ahol önkormányzati tűzoltóságként működnek a helyi tűzoltók, akár fizetésért. Gondolkodtak-e ilyen lehetőségen?

Valóban, például Pomázon például önkormányzati tűzoltóságként működnek a helyi tűzoltók, tekintettel arra, hogy a jelenlegi polgármester a tűzoltóság kötelékében szolgált. Pfeiffer Ferenctől, a Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökétől azonban a legutóbbi képviselő-testületi ülésen megtudtuk, hogy sem anyagilag, sem pedig humán oldalról jelenleg nincsenek meg az önkormányzati tűzoltóság létesítésének a feltételei, sőt elnök úr elmondása szerint nem is biztos, hogy településünkön erre szükség van. 

• Ön a május 8-ára tervezett közmeghallgatást szerette volna novemberre halasztani, de a képviselő-testület nem támogatta a felvetést. Miért javasolta az időpontmódosítást? 

A június 9-i önkormányzati választásokra, valamint az április 20-án kezdődő kampányidőszakra tekintettel úgy gondoltam, célszerűbb lenne, ha a közmeghallgatásra az őszi időszakban kerülne sor. A munkatervben a képviselő-testületi ülések időpontjait várható időpontként tervezik be. Az ülések tényleges időpontját és a napirendi pontokat a tárgyhavi ülésre szóló meghívó tartalmazza. A munkaterv módosítási javaslatának beterjesztése nélkül is élhettem volna azzal a jogommal, hogy a közmeghallgatást egy későbbi időpontra hívjam össze, hiszen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény csak azt írja elő, hogy egy évben egy alkalommal meg kell tartani, de demokratikusabbnak tartottam volna a közös döntést. Erre figyelemmel tettem javaslatot a közmeghallgatás 2024. május 8. napjáról 2024. november 27. napjára történő módosítására. 

• Végül mikor lesz megtartva az idei közmeghallgatás?

A közmeghallgatás május 8-án nem lesz megtartva, annak új időpontjáról a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően értesítjük a város lakosságát. 

A közmeghallgatás szerepét és az arra való érdeklődési intenzitást nem követte le a jogszabály, hiszen számos platformon feltehetik kérdéseiket a lakosok elérhetőségeim valamelyikén, amelyek nyilvánosak. A városban történő események, eredmények szintén publikusak, számos fórumon naprakészen elérhetőek.

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []