Miben segíthetünk?

Pályázat jegyzői munkakör betöltésére

Pályázat jegyzői munkakör betöltésére
2022. február 24.

Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Pilisvörösvár város  jegyzői munkakörének betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott, valamint más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.      

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Egyetem, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,
- Legalább 5 év közigazgatásban - ideális esetben jegyzői munkakörben - szerzett tapasztalat, - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
- Közigazgatási szakvizsga,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- Szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében foglalt adattartalommal, motivációs levél.
- Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, szakvizsgát igazoló okirat másolata.
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
- A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése esetén a Kttv. együttalkalmazási tilalomra, összeférhetetlenségre vonatkozó szabályai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn vagy azt megszünteti.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2022. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 16.

További információ: Rimár Ágnes tel.: 06-26-330-233/120

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01-1531/2022, valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.
- Elektronikus úton Rimár Ágnes részére a hr@pilisvorosvar.hu E-mail címen keresztül
- Személyesen: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal, Pest megye, 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  www.pilisvorosvar.hu - 2022. február 23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pilisvorosvar.hu honlapon szerezhet.

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []