Miben segíthetünk?

Álláspályázat Gazdasági Ellátó Szervezet vezetői megbízatásának ellátására

Álláspályázat Gazdasági Ellátó Szervezet vezetői megbízatásának ellátására
2022. március 16.

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  és 20/B.  §-ai alapján pályázatot hirdet

a Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár magasabb vezetői megbízatásának ellátására.

Betöltendő munkakör: pénzügyi főelőadó
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan
A munkakör betölthetőségének kezdete: 2022. augusztus 16-tól
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár
 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.

A munkakörhöz kapcsolódó magasabb vezetői megbízás: magasabb vezető
A magasabb vezetői megbízás időtartama: öt év határozott idő: 2022. augusztus 16-tól 2027. augusztus 15-ig
A magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Feladata a Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár vezetése, a munkáltatói feladatok gyakorlása, a gazdálkodási tevékenységéhez kapcsolódó szabályzatok elkészítése, folyamatos karbantartása, könyvelési feladatok ellátása, az ellátási körébe tartozó, gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények és a Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás működésével összefüggő pénzügyi, számviteli és gazdálkodási feladatok irányítása, szervezése, ellenőrzése, fejlesztése.

Illetmény, juttatások: Illetményének és juttatásainak megállapítására a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény előírásai az irányadók.
 

Pályázati feltételek:
10.1  Végzettség: Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. §-ának (1) bekezdésében előírt végzettség.

10.2   A pályázónak szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.

10.3  Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret, SALDO, KKIGR, KGR-K11 program ismerete.

10.4  Legalább 5 éves, költségvetési szervnél szerzett vezetői tapasztalat.

10.5   Legalább 10 éves szakmai gyakorlat.

10.6   Büntetlen előélet.

10.7   A magasabb vezetői beosztás elnyerésének feltétele: magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást csak az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg a közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

10.8  Előnyt jelentő képesítések:

-       államháztartási gazdálkodási és ellenőrzési szaktanácsadói végzettség,

-       vezetői gazdálkodás közszolgálati menedzser végzettség,

-       meglévő Áht. mérlegképes könyvelői regisztráció.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
11.1  Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata.

11.2  Harminc napnál nem régebbi, a büntetlen előéletet igazoló eredeti hatósági bizonyítvány (a kinevezés feltétele, hogy a Képviselő-testületi ülésen az eredeti hatósági bizonyítványt leadja),

11.3  Részletes szakmai önéletrajz,

11.4  Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program,

11.5  Szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések,

11.6  Munkáltatói igazolás a vezetői és a szakmai gyakorlatról,

11.7  Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

11.8   Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

 

A pályázat benyújtásának határideje: a személyügyi központ honlapján való közzétételétől számított harminc nap.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton vagy személyesen egy eredeti példányban, Dr. Fetter Ádám polgármesternek címezve (2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.) A borítékra kérjük ráírni „Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár intézményvezetői pályázat. Csak az önkormányzati Előkészítő és Bíráló Bizottság bonthatja fel.”

A pályázat elbírálásnak határideje: a benyújtási határidő lejártát követő hónap első képviselő-testületi ülése.
A pályázat elbírálásnak rendje, módja: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  §-ban és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél 77/1993. (V. 12.) Kormányrendeletben foglalt előírások szerint.
A Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság (pályázati szakértői bizottság) személyes meghallgatása és javaslata után képviselő-testületi döntés, a közalkalmazotti törvény és végrehajtási utasításaiban szabályozott eljárásrend szerint.

A pályázati kiírás közzétételének helye, határideje:
-          A személyügyi központ honlapján (www.kozigallas.hu): előreláthatóan 2022. március harmadik hetében

-          Pilisvörösvár Város honlapján (www.pilisvorosvar.hu): a képviselő-testületi ülés után 1 héttel

A pályázattal kapcsolatosan információ kérhető:
a 26-330-233/129 telefonszámon, illetve   a jakline@pilisvorosvar.hu  e-mail címen.

 

 

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []