Miben segíthetünk?

Dajkát keres a Tipegő Bölcsőde

Dajkát keres a Tipegő Bölcsőde
2024. május 22.

A Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében bölcsődei dajka munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Bölcsődében dajkai feladatok ellátása a vonatkozó szakmai előírások , a munkaköri leírás és a vezetői utasításoknak megfelelően. A bölcsődei környezet tisztaságának, rendjének megteremtése. Tálaláshoz, étkeztetéshez kapcsolódó feladatok ellátása.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy
FEOR besorolás: 5221 Gyermekfelügyelő, dajka

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Pilisvörösvár
Álláshirdető szervezet bemutatása: 8 éve működő, kétcsoportos bölcsődénk Pilisvörösvár szívében található. Hosszútávra keressük dolgos kollégánkat, aki jobb keze lehet kisgyermeknevelőinkenk. A közalkalmazotti bértáblán felül biztosítjuk a derűs, nyugodt légkört, a sok bátorítást és a kiszámítható, hosszútávú munkahelyet.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény és a végrehajtására kiadott 257/2000. (XII.26.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók. Cafetéria a próbaidő lejárta után. Próbaidő 4 hónap.

A pályázatokat e-mailben várjuk a bolcsode@pilisvorosvar.hu címre, tárgy: bölcsődei dajka pályázat.

További információ kérhető:
Kondákor Zoltánné 06 30 995 5330

FELTÉTELEK, ELŐNYÖK:

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények: 

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Erkölcsi bizonyítvány

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 65417
Intézményi iktatószám: 2/2024/bölcsődei dajka

Elvárt végzettség/képesítés:  3. Befejezett 10. osztály, alsó középfokú részszakképesítés, szakképesítés Vagy szakképesítés-ráépülés, felnőttképzési szakmai végzettség, részszakma - középfokú szakképzettség , Szolgáltatások, tovább nem bontható, A 15/1998. (IV.30) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti képesítés; 01193003 számú dajka szakképesítés

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):


Egyéb pályázati feltétel meghatározása: 

 • Pályakezdő kollégákat is szívesen fogadunk.
 • Nem áll fenn vele szemben gyermekek sérelmére elkövetett szándékos
  bűncselekmény elleni eljárás, illetve nem szünetel a szülői felügyeleti joga a gyermekek
  átmeneti nevelésbe vétele miatt, illetve a szülői felügyeleti jogát a bíróság nem szüntette
  meg.
 •  Egészségügyi alkalmasság
 • Próbaidő 4 hónap

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök: 

 • Helyismeret

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák: 

 • Hatékony munkavégzés (alap)
 • Érzelmi intelligencia (alap)
 • Kommunikációs készség (alap)
 • Együttműködés (alap)
 • Munkaidő kihasználása (egyéb)


A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
  KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 65417
  Intézményi iktatószám: 2/2024/bölcsődei dajka

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.13. 00:00
A pályázat elbírálásának módja: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázók lehetőséget kapnak a személyes meghallgatásra.
A pályázat elbírálásának határideje: 2024.07.01. 00:00
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.08.01.
Publikálás tervezett időpontja: 2024.05.27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []