Miben segíthetünk?

Közterület-felügyelőt keres a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal

Közterület-felügyelőt keres a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal
2022. szeptember 21.

Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal felvételre keres, határozatlan időre közterület felügyelői feladatok ellátására 1 fő köztisztviselő munkatársat. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Pilisvörösvár, Fő tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez, kötött
tevékenységek szabályszerűségének ellenőrzése. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megakadályozása, megszüntetése, illetve szankcionálása. Közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében, a közbiztonság és a közrend védelmében, a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében, az állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

Az illetmény a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben
meghatározott illetményrendszert figyelembe véve, megállapodás alapján kerül
meghatározásra.

Pályázati feltételek: 

 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet,
 • Cselekvőképesség
 • Középfokú végzettség
 • B kategóriás jogosítvány
 • Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépését biztosító módosításról szóló 2012. évi CXX. törvény 23.§ szerinti rendészeti vizsga, vagy az alóli mentesség.
 • A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló, 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 30. pontja alapján: közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga.
 • Egészségi, fizikai és pszichológiai alkalmasság a 78/1999. (XII. 29.) EüM-BM együttes rendeletben foglaltaknak megfelelően.
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírásánál előnyt jelent:

 • szakmai tapasztalat
 •  helyismeret 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 • fényképes önéletrajz (a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet melléklete alapján)
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
 •  3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a 2012. évi CXX. törvény 5. § (2) és (3) bekezdésére hivatkozva nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati eljárás során személyes adatainak
  kezeléséhez, valamint, hogy az elbírálásban résztvevő személyek a pályázat teljes tartalmát megismerhetik. 

Amit kínálunk: 

 • stabil szervezeti háttér
 •  cafeteria

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal címére történő
megküldésével (2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01-18149/2022, valamint a munkakör megnevezését: Közterület-felügyelő

 • Elektronikus úton a hr@pilisvorosvar.hu e-mail címen keresztül
 • Személyesen: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal, Pest megye, 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.pilisvorosvar.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Alkalmazás esetén a munkáltató 6 havi próbaidőt köt ki.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a pilisvorosvar.hu honlapon
szerezhet.

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []