Miben segíthetünk?

Tájékoztató a talajterhelési díj bevallási és befizetési határidejéről

Tájékoztató a talajterhelési díj bevallási és befizetési határidejéről
2023. március 10.

Ezúton tájékoztatjuk azon ingatlantulajdonosokat, akiknek az ingatlana előtt már kiépült a szennyvízcsatorna-hálózat, de még nem kötöttek rá, talajterhelési díjat kell fizetniük mindaddig, míg a hálózatra rá nem kötnek. 

A 2022. évi talajterhelési díj bevallás benyújtásának és befizetésének határideje:

2023. március 31.

A bevalláshoz szükséges nyomtatvány városunk honlapjáról, a tölthető le, illetve a hivatal adócsoportjánál vagy ügyfélszolgálatán is beszerezhető. 

A nyomtatvány elektronikus kitöltésére és beküldésére az Önkormányzati Hivatali Portál https://ohp-20.asp.lgov.hu e-ügyintézés oldalán keresztül van lehetőség (Ügyindítás / Ágazat: Adóügy, Ügytípus: talajterhelési díj, Űrlap: Talajterhelési díj bevallás).

A talajterhelési díjat az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11784009-15730129-03920000 számú Talajterhelési díj beszedési számlára átutalással is teljesíthetik.

Akinek az ingatlanán nincs építmény – és így szennyvízkibocsátása sincs –, illetve akinek a háza előtt nincsen szennyvízgyűjtő csatorna, illetve aki már Pilisszentiván település csatornahálózatára rákötött, annak nem kell talajterhelési díjat fizetnie. A díjfizetés alól mentesülő ingatlantulajdonosoknak nullás bevallási nyomtatványt, rövid szöveges indoklással kell benyújtaniuk. 

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []