Miben segíthetünk?

Ajánlatkérés járdafelújítás, járda, parkoló-, közvilágítás, valamint közműépítés műszaki ellenőrzésére

Ajánlatkérés járdafelújítás, járda, parkoló-, közvilágítás, valamint közműépítés műszaki ellenőrzésére
2024. április 8.

Tisztelt Vállalkozó!

Pilisvörösvár Önkormányzata nyílt beszerzési eljárást indít járdafelújítás, járdaépítés, parkoló építés, közvilágítás építés, valamint közműépítés (csapadékvíz-elvezetés) témakörökben. Pilisvörösvár Város Önkormányzata ezúton felkéri Önt árajánlat készítésére a tárgyi műszaki ellenőri feladatainak ellátása tárgyában.

A helyszínek: Pilisvörösvár Kápolna u., Tavasz u., Vágóhíd köz, Báthory u., Aulich u.

A beruházások várhatóan 2024. II. félévében, de legkésőbb májusban kezdődnek és a kivitelezőnek három hónap áll rendelkezésre az építési munkák befejezésére.

Jelen ajánlatkérés a kivitelezések műszaki ellenőrzési feladatainak ellátására irányul.

A műszaki ellenőr feladata többek között: részvétel a munkaterület átadás-átvételi eljárásban, részvétel a kb. heti rendszerességű kooperációs bejárásokon, az ott elhangzottak dokumentálása, a teljesítésigazolások ellenjegyzése, e-naplós bejegyzések megtétele, műszaki átadás-átvétel, közreműködés a forgalomba helyezési eljárásban.

A műszaki ellenőri tevékenység az elektronikus építési naplóban is dokumentálásra kerül (csak Kápolna u. esetében),

Az Ajánlatadó alvállalkozót is igénybe vehet, amelyért úgy felel mintha a munkát maga végezte volna.

Részajánlattétel lehetősége: Az egyes részfeladatokra külön-külön is lehet (egyben elvárt) ajánlatot tenni, kivéve a MÁV járda és kapcsolódó közvilágítás építés, amelynél csak együttes ajánlatot fogadunk el.  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek száma nincs korlátozva. Az összes feladatra vállalkozó csomagkedvezményt adó ajánlattevőket az értékelésnél előnyben részesítjük.

 Az ajánlatot kizárólag elektronikusan az ajanlat219@pilisvorosvar.hu email címre várjuk.

Az ajánlatok beérkezési határideje 2024. április 15. hétfő 10 óra.

A szerződéskötés várható határideje: 2024.  április hó

Alkalmasság: Az ajánlatadónak rendelkeznie kell a feladat ellátásához szükséges szakágak szerinti Mérnök Kamarai nyilvántartásban bejegyzett műszaki ellenőri jogosultsággal.

Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok:

-          három db referencia az elmúlt három lezárt évben elvégzett hasonló mennyiségű és szerződéses összegű munkákról.

Az ajánlat érvényességi ideje: min. 30 nap

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: a vonatkozó rendeletben előírt feladatok maradéktalan ellátása és különösen az eredményes műszaki átadás-átvétel.

A számlázás módja: helyszínenként egy számla.

Az elbírálás szempontja: összességében legkedvezőbb ajánlat.  (díj, csomag kedvezmény).

Kérdés esetén a Műszaki Osztályon Diczkó János, a diczko.janos@pilisvorosvar.hu e-mail címen és a 30/816-2233 telefonszámon kereshető.

Az ajánlatkérő fenntartja a lehetőséget, hogy amennyiben az ajánlat hiányos vagy nem egyértelmű, egyszeri alkalommal hiánypótlásra szólíthatja fel az ajánlatadót 5 napos határidővel az ajánlat hiányosságainak pótlására. A hiánypótlás nem változtathat a már benyújtott ajánlaton.

 Jelen árajánlatkérés nem jelent kötelezettségvállalást. A benyújtott árajánlatok alapján az összességében legjobb árajánlatot adó ajánlatot adót nyilváníthatja nyertesnek az Ajánlatkérő.

Az árajánlatot kérő az árajánlat-kérési eljárást bármikor eredménytelennek nyilváníthatja.

Az Ajánlatkérőnek joga van tárgyalást kezdeményezni a legjobb árajánlatot adóval.

Tájékoztatjuk az ajánlattevőket, hogy az önkormányzat beszerzési szabályzata értelmében: érvénytelen az ajánlat, amennyiben:

a)      azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;

b)      az Ajánlattevő azonosító adatait és az értékelési szempontok szerinti vállalásait nem tartalmazza az ajánlat;

c)      az ajánlattevő szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek és egyéb előírásoknak;

d)      adott esetben az ajánlattevő nem felel meg vagy nem igazolta megfelelően a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeket;

e)      egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételeknek;

f)       lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetve kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz;

g)      Az összeférhetetlenségi fejezetében foglalt kizáró okok fennállása esetén az Előkészítő és Bíráló bizottság az ajánlattevő kizárásáról határoz.

h)      azt az ajánlati kötöttség ellenére ajánlattevő visszavonta.

 

Pilisvörösvár, 2024. április 05.

                                                                 

Tisztelettel:

 

                                                                                                   Dr. Fetter Ádám

                                                                                                       polgármester

Kapcsolódó linkek / dokumentumok
Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []