Miben segíthetünk?

Pályázat aljegyzői munkakör betöltésére

Pályázat aljegyzői munkakör betöltésére
2022. március 29.

Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal                     

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal - ALJEGYZŐ - munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony               

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (2)-(3) bekezdésében, valamint Pilisvörösvár Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt jegyzői feladatok helyettesítésének ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                   

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Egyetem, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,
- Legalább 5 év közigazgatásban - ideális esetben aljegyzői munkakörben - szerzett tapasztalat, - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
- Közigazgatási szakvizsga,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
- Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében foglalt adattartalommal, motivációs levél.
- Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, szakvizsgát
igazoló okirat másolata.
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
- A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése esetén a Kttv. együttalkalmazási tilalomra, összeférhetetlenségre vonatkozó szabályai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn vagy azt megszünteti.


A munkakör betölthetőségének időpontja:  A munkakör legkorábban 2022. május 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rimár Ágnes nyújt, a 06-26-330-233/120 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01-9314/2022, valamint a munkakör megnevezését: Aljegyző.
- Személyesen: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal, Pest megye, 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  www.pilisvorosvar.hu - 2022. március 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Foglalkoztatást megelőzően a 2011. évi CXCIX. tv. alapján előírt hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzése kötelező. Alkalmazás estén a munkáltató 6 havi próbaidőt köt ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a pilisvorosvar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. március 28.

 

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []