Miben segíthetünk?

Még május 31-ig lehet jelöléseket küldeni a városi elismerésekre

Még május 31-ig lehet jelöléseket küldeni a városi  elismerésekre
2022. május 12.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata a város lakosságáért példamutatóan munkálkodó polgárok tevékenységének elismerésére az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásáról, valamint a település érdekében kimagasló tevékenységet kifejtett személyek halálával kapcsolatos kegyeleti tennivalókról szóló 19/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete alapján

„Pilisvörösvár Város Díszpolgára” címet és „Pilisvörösvárért” emlékérmet adományoz.

„Pilisvörösvár Város Díszpolgára” cím annak a magánszemélynek adományozható, aki

a)      a lakosság szolgálatában,
b)      a város fejlesztésében,
c)       az oktatás-nevelés-, a közművelődés- és az egészségügy terén,
d)      a város kulturális- és sportéletében

hosszú időn keresztül kiemelkedően eredményes, önzetlen, áldozatos és maradandó munkát végzett.

„Pilisvörösvárért” emlékérem azoknak a magánszemélyeknek, csoportoknak, egyesületeknek, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek adományozható, akik vagy amelyek:

a város társadalmi-, gazdasági-, szociális-, kulturális- és sportéletének bármely ágazatában (közigazgatás, oktatás-nevelés, zene, tánc, képzőművészet, irodalom, egészségügy, szociális gondozás, tudományos élet, testnevelés és sport, közbiztonság, katasztrófavédelem stb.) kiemelkedően hasznos munkát végeztek, illetve maradandó eredményt értek el.

A 2022. évben, Pilisvörösvár várossá nyilvánításának 25. évfordulója alkalmából az Önkormányzat két rendes díszpolgári cím adományozhat. Emellett egy posztumusz díszpolgári címet, valamint négy Pilisvörösvárért emlékérmet ítélhet oda a Képviselő-testület.

Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím és Pilisvörösvárért emlékérem adományozására javaslatot tehet bármely önkormányzati képviselő, az Önkormányzat állandó vagy ideiglenes bizottsága, bármely helyi egyesület és társadalmi szervezet, bármely magánszemély. A javaslatot legkésőbb 2022. május 31-ig a polgármesternek címezve kell előterjeszteni. A javaslathoz csatolni kell a kitüntetésre javasolt személy életrajzát, a város közösségéért végzett tevékenységének méltatását, valamint lehetőség szerint egy fényképet is.

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []