Miben segíthetünk?

HÉSZ lakossági fórumot tartanak júliusban

HÉSZ lakossági fórumot tartanak júliusban
2022. június 21.

A város jelenleg hatályos Helyi Építési Szabályzatával kapcsolatban az elmúlt évek során jelentős számban merültek fel olyan területek, témák, amelyek javításra, módosításra szorulnak. Az Önkormányzat így felhívást intézett a lakossághoz, hogy tegyék meg észrevételeiket, közöljék kéréseiket a szabályozás módosítására vonatkozóan. Ennek során jónéhány tulajdonosi kérelem érkezett a Főépítész irodához, melyek mindegyike vizsgálat tárgyát képezte.

A szükséges módosítások érdekében a Képviselő-testület határozatában döntött a településrendezési eszközök felülvizsgálatának elindításáról. A felülvizsgálatához pedig a Völgyzugoly Műhely Kft.-vel kötött tervezési szerződést 2021. szeptemberében az Önkormányzat.

A Településkódexben meghatározottak szerint a településrendezési eszközök készítése és módosítása során teljes eljárást kell lefolytatni, ez pedig a tájékoztatási szakasz kezdeményezésével indult.

A tájékoztató anyag 2021. novemberére készült el, melyet a Hivatal elküldött az egyeztetési eljárásban részt vevő államigazgatási szerveknek, az érintett önkormányzatoknak és a környezet védelméért felelős szerveknek. A tervezési folyamat ezután a beérkezett észrevételek figyelembevételével folytatódott, és a Völgyzugoly Műhely Kft. elkészítette a Településrendezési eszközök módosításának munkaközi dokumentációját.

A Képviselő-testület legutóbbi (június 17-i) ülésén megvitatta a benyújtott tervezetet, majd néhány javasolt módosítást követően elfogadta azt. Fontos megemlíteni, hogy a HÉSZ módosításával kapcsolatos lakossági és vállalkozói kéréseket minden esetben szerződésben rögzíti az Önkormányzat. Az egyes szerződések pedig tartalmazzák az igénylők - módosítások végrehajtása érdekében - vállalt kötelezettségeit, melynek része a tervezési költségek részarányos megtérítése is.

A Településkódex szerint a mostani módosításokkal elkészülő tervezetet az elfogadás előtt véleményeztetni kell a partnerekkel, államigazgatási szervekkel, valamint az érintett önkormányzatokkal. Ebben a szakaszban 30 nap áll rendelkezésre az írásos vélemény beadására

A partnerségi egyeztetés keretében a Helyi Építési Szabályzattal és a Településszerkezeti Tervvel kapcsolatban lakossági fórumot tart az Önkormányzat. Emellett az elkészült tervezetet közzéteszi a város honlapján, a közterületi hirdetőfelületeken és a helyi lapban is.

A lakossági fórumra 2022. július 11-én 18 órakor kerül sor a Művelődési Házban, melyre várják a lakosságot, a helyi gazdasági szereplőket és a vállalkozókat egyaránt. A véleményezési anyag július elsejétől érhető majd el a város honlapján.

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []